Bažnyčios šlovinimo grupė 'ChristWay Music'

Dievo šlovinimas yra neatsiejama tiek pačios bažnyčios, tiek krikščionio gyvenimo dalis – jis išreiškia pagarbą ir dėkingumą Dievui už viską, ką Jis padarė ir daro mūsų gyvenimuose. Jono 4:22 rašo, kad Tėvas ieško tikrų garbintojų. Mūsų pagrindinis tikslas išaukštinti Jėzų, ateiti į Jo akivaizdą. Šlovinimas paruošia kelią Dievo Žodžiui. Iš pirmos pažiūros atrodytų, kad šlovinimas tai tik giesmių giedojimas ar grojimas instrumentais, bet iš tikro, tai kur kas daugiau ir plačiau. Pirmiausia, tai nematoma dalis – repeticijos, maldos, laikas, kai dalijamės Dievo Žodžiu.. Vėl repeticijos, maldos, žodis... Ir taip pastoviai. Nepertraukiamai. Juk levitas – tai gyvenimo būdas. Matoma dalis – kai visa bažnyčia susirenkame kiekvieną tarnavimą šlovinti Viešpatį. Negalima išskirti kažko vieno, nes abi tarnystės dalys svarbios. Šlovinimo metu giedame tiek savo kūrybos giesmes, tiek išverstas į lietuvių kalbą. Su džiaugsmu į šlovinimo komandą priimame kiekvieną gebantį ir trokštantį tarnauti šiame tarnavime. Taip pat organizuojame šlovinimo vakarus, evangelizacinius koncertus, konferencijas. Šiame puslapyje kviečiame jus daugiau pažinti Viešpatį per šlovinimą, giesmes, šokį... Atrasti naujus, neįprastus garbinimo būdus...


Facebook Youtube