"Kartais atsigręžiu atgal. Ne iš gailėjimosi, bet pasigrožėjimui to, ką gyvenime nuveikė Viešpats. Ir kaip gražiai Jis kuria kiekvieną dieną, ir viską joje.
Detalė seka detalę, įvykis seka įvykį… Ir viskas visada sueina į prasmę. Tokiu būdu vieną dieną ėmiau ieškoti, taip Jėzus tą dieną rado mane, taip pasiuntė žmones, kurių rūpesčiu 2014-ųjų spalį atsiradau pirmojoje savo Adonai Nissi konferencijoje. Joje tąkart mano tikėjimas virto išpažinimu visų akivaizdoje, o tuo ir akmeniu šalikelėje, primenančiu mano atgimimą.
Ši konferencija man ir pradžia, ir pabaiga. Pradžia šlovingo gyvenimo Kristuje, ir pabaiga vaikymosi vėjo. Ji paminklas kelio viduryje, kiekvienais metais man primenantis išvadavimą iš to, kas praėjo, tam, kad primintų tai, kas yra šiandien. O yra gausybė pasirinkimų, kuriuos kiekvienas priimam kiekvieną dieną, nuolat.
Kiekviena detalė svarbi. Viskas veda kažkur, o nuolankius ir ieškančius nukreipia pats Viešpats. O many šiandien Dievui tik padėka už tai, kad tų 2014-ųjų rudenį buvau pakviesta atvykti į Adonai Nissi konferenciją. Tos galimybės nepraleidau, ir dabar kasmet, net esant toli nuo Lietuvos, šios rudenio dienos man primena apie Jėzaus galybę išgelbėti žūstantį, išgydyti sergantį, pakelti klumpantį ir sustiprinti trokštantį. Nes ir aš tokia buvau, bet mane ten nuolat pasitikdavo ištikima Viešpaties meilė."

- Karina Jonytė