Gruodžio 24 dienos rytą mūsų bažnyčioje, Kristaus gimtadienio proga skambėjo giesmės. Susirinkusieji klausėsi brolių ir seserų liudijimų, kurie dalinosi kas jiems yra Kristaus gimimas. Po šventinio pastoriaus pamokslo visi džiaugėsi ne tik suaugusiųjų, bet ir mažųjų talentais. Tuo šventė nesibaigė. Po nedidelių rytinių vaišių visų laukė vakaro puota, kuri prasidėjo išskirtinai ugningu giesmių sūkuriu, gyriaus giesmių tėkme ir perėjo į šiltą bendravimą prie nukrautų vaišėmis stalų. Vaikų ir jaunimo laukė viktorina bei saldumynai. Vakarą užbaigė vilties ir jėgų suteikianti giesmė. "Tu - Dievas, pažįstantis visas širdis, nuo pradžios ir iki galo, neišduosi ir nepaliksi". Toks Jėzus gimė tą naktį ir liko amžinai mūsų širdyse! Visus su Kristaus gimimo švente!